KM spårservice

KM spårservice

Vi finns över hela Sverige


Vi bygger framtidens infrastruktur.

Våra tjänster

Vi erbjuder:


  • Spårsvets (termit, form, pålägg)
  • Svetsansvarig
  • Säkerhetsbesiktning och Underhållsbesiktning banöverbyggnad
  • Ibruktagningsledare och ibruktagningsbesiktning banöverbyggnad
  • Tillsyningsman A/E/L-skydd
  • Elsäkerhetsledare maskin + bana
  • SoS-ledare / Tågvarnare
  • Bantekniker

Vi vill ständigt bli bättre


Vi kontrollerar och följer upp vår verksamhet genom arbetsplatskontroller och skyddsronder där avvikelser från dessa dokumenteras, utreds och följs upp.


Medarbetare rapporterar avvikelser, tillbud och olyckor som sker i verksamheten samt delar med sig av lärdomar från sina misstag. Genom att vara transparenta blir våra misstag en tillgång vilket leder till att ständiga förbättringar blir en naturlig del i vår verksamhet.